ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

MINI-CHECKUP

30 €

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

15 €

ΗΠΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

15 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

20 €

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

30 €