ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

BIOXHMIKO

Πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Εξετάζουμε το λιπιδαιμικό προφίλ σας και άλλα μεταβολικά νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης). Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε πληθώρα βιοχημικών εξετάσεων που συνθέτουν ένα πλήρες check-up.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ